IT IS MEI SIZZEN NET TE DWAAN

 

Afgelopen half jaar is er hard gewerkt om alle gegevens die verzameld zijn binnen het project Taalplan Frysk (2016-2018) te verwerken in een rapport. De resultaten hiervan geven een goed beeld van het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs. Op de onderwijsconferentie Frysk yn it ûnderwiis werd donderdag 20 september 2018 dit rapport “It is mei sizzen net te dwaan” gepresenteerd. Het rapport werd aangeboden aan Commissaris van de Koning de heer drs. Arno Brok, gedeputeerde Sietske Poepjes en inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang. Ook alle aanwezigen kregen aan het eind van de dag een goodybag mee met daarin onder andere het rapport.

Was u er niet bij maar wilt u het rapport wel graag lezen? Dat kan ook online:
Voor de Friese versie: It is mei sizzen net te dwaan (FR)
Voor de Nederlandse versie: It is mei sizzen net te dwaan (NL)

Onderwijsmonitor Fryslân

Berjocht fan de Provinsje Fryslân:

Op woensdag 29 november werd op de Friese onderwijsdag 2017 de onderwijsmonitor Fryslân gepresenteerd. De onderwijsmonitor Fryslân bevat kerngegevens over zowel het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de spreiding van de schoollocaties in Fryslân, het leerlingenaantal in Fryslân en het aantal drietalige scholen.

Meer weten? www.fryslan.frl/onderwijsmonitor

Yn it nijs

Woansdei 23 novimber 2016 wie Albert Walsweer (projektlieder Taalplan Frysk) te gast by it telefyzjeprogramma Fryslân Hjoed. Klik hjir om it nijsitem fan Omrop Fryslân te lêzen en sjoch foar de reportaazje op útstjoering mist (18.58 begjint item oer Taalplan Frysk). Ek op teletekst wie omtinken foar it ûndersyksprojekt.

 

SBO scholen

Ook de scholen in het speciaal basisonderwijs (SBO scholen die onder de WPO wet vallen) zullen in het kader van het project Taalplan Frysk worden bezocht. Zo hebben Provincie Fryslân en het ECNO/Lectoraat Taalgebruik & Leren van NHL Hogeschool afgesproken dat de schoolbezoekers halverwege 2017 deze scholen zullen bezoeken.