Pilotfase zit erop

De pilot- en testfase van het project Taalplan Frysk zit erop. De bevindingen zullen aan provincie Fryslân worden gepresenteerd.

De onderwijskundigen van Taalplan Frysk hebben de afgelopen weken de basisscholen van CBO De Greiden bezocht. Het waren leerzame en nuttige schoolbezoeken, zowel voor het team Taalplan Frysk als voor de scholen. De meeste directeuren gaven aan het prettig te vinden om gezamenlijk een aanvraag, in het kader van het ontheffingsbeleid, aan te vragen.  Sommige directeuren gaven aan het helemaal niet nodig om (partiële) ontheffing aan te vragen omdat hun school aan alle kerndoelen Fries voldoet. Voor het formuleren van een (meer-)talige ambitie vonden directeuren de schoolbezoeken effectief. Het Taalplan Frysk kan als basis dienen voor een taalbeleidsplan of schoolplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *