Goodie map

De onderwijskundigen kunnen bij de scholen een goodie map, met daarin informatie over onderwijs in het Fries, achterlaten.

Alle instellingen gerelateerd aan Fries in het onderwijs hebben hun medewerking verleend aan de projectgroep Taalplan Frysk. De meeste organisatie hebben informatie (folders) achtergelaten bij de onderwijskundigen zodat zij beschikken over kennis van de nieuwste ontwikkelingen en dit met de scholen kunnen delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *