IT IS MEI SIZZEN NET TE DWAAN

 

Afgelopen half jaar is er hard gewerkt om alle gegevens die verzameld zijn binnen het project Taalplan Frysk (2016-2018) te verwerken in een rapport. De resultaten hiervan geven een goed beeld van het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs. Op de onderwijsconferentie Frysk yn it ûnderwiis werd donderdag 20 september 2018 dit rapport “It is mei sizzen net te dwaan” gepresenteerd. Het rapport werd aangeboden aan Commissaris van de Koning de heer drs. Arno Brok, gedeputeerde Sietske Poepjes en inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang. Ook alle aanwezigen kregen aan het eind van de dag een goodybag mee met daarin onder andere het rapport.

Was u er niet bij maar wilt u het rapport wel graag lezen? Dat kan ook online:
Voor de Friese versie: It is mei sizzen net te dwaan (FR)
Voor de Nederlandse versie: It is mei sizzen net te dwaan (NL)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *