Onderwijsmonitor Fryslân

Berjocht fan de Provinsje Fryslân:

Op woensdag 29 november werd op de Friese onderwijsdag 2017 de onderwijsmonitor Fryslân gepresenteerd. De onderwijsmonitor Fryslân bevat kerngegevens over zowel het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de spreiding van de schoollocaties in Fryslân, het leerlingenaantal in Fryslân en het aantal drietalige scholen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *