We sille wer los!

Inmiddels is het alweer vier jaar geleden dat de eerste scholen in het kader van Taalplan Frysk zijn bezocht. De taalprofielen die de scholen gekregen hebben zijn geldig voor vier jaar, dit betekent dus dat er een herziening aan zit te komen. Deze week ontvangen alle scholen (PO en VO) een brief ter voorbereiding hierop. Na de zomervakantie zullen de eerste afspraken gemaakt worden met de scholen. Wederom zal een onderzoeker van de NHL Stenden Hogeschool langskomen op iedere school om na te gaan welke plek het leergebied Friese taal en cultuur heeft op de school. De grote hamvragen zijn natuurlijk:

  • Wat hebben de scholen gedaan met de uitgesproken ambities rondom het leergebied Friese taal en cultuur?
  • En is er meer aanbod voor het leergebied Friese taal en cultuur gekomen voor de verschillende taaldomeinen?

Scholen hebben tot 2030 om het aanbod voor het leergebied Friese taal en cultuur op peil te brengen. De provincie Fryslân heeft daarvoor een stappenplan opgezet, het groeimodel. Zo kunnen scholen stapsgewijs doorgroeien naar een taalprofiel A in 2030. Maar daar blijft het niet bij. De provincie Fryslân heeft daarnaast in de Taalplan Frysk 2030 ambitie beschreven dat in 2030 van alle scholen verwacht wordt dat zij een taalbeleidsplan hebben waarin het leergebied Friese taal en cultuur een structurele plaats heeft en dat alle toekomstige leraren een passende bevoegdheid hebben om de Friese taal en cultuur te onderwijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *