Aanmelden voor Fierder mei Frysk op 16 november

Fierder mei Frysk is het jaarlijkse congres voor docenten Fries uit het voortgezet onderwijs en MBO. Het congres wordt dit jaar gehouden op 16 november van 15.30 tot 20.15 uur op NHL Stenden Hogeschool. Ontvang informatie, wissel tips en trucs uit en ontmoet collega’s. Hoofdspreker is dit jaar Lysbeth Jongbloed-Faber. Zij vertelt over haar onderzoek ‘Frisian on social media, the vitality of minority languages in a multilingual online world’. Daar komt in naar voren dat negen op de 10 Friestalige jongeren wel eens Fries gebruikt op sociale media. In september promoveerde zij met dit proefschrift aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast zijn er inspirerende workshops te volgen. Leer bijvoorbeeld hoe je met leerlingen filosoferen kunt, leer van voorbeelden van goed leesonderwijs, ga aan de slag met creatief schrijven of ga in gesprek over hoe het Fries als examenvak op het curriculum krijgt.

Wij hopen zoveel mogelijk docenten en studenten Fries welkom te heten! Aanmelden kan hier.