Nieuwsarchief

Met een crossauto vol boeken naar het Marne college

Gisteren was de kick-off van de 9e editie van LêsNo op het Marne College in Bolsward. Met twee crossauto’s werden boeken naar de school gebracht. Meer dan 200 leerlingen kregen uit handen van de hoofdpersonen uit het boek een exemplaar van ‘Kening fan de cross’. Een absoluut record voor LêsNo: 5704 (!) leerlingen uit de…

meer…

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema winnen FeRstival

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema hebben de 79e editie van FeRstival gewonnen, de Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In het Posthuis Theater in Heerenveen maakten zij met hun voordrachten de meeste indruk op de jury. Jurre Kuipers van Piter Jelles Stadsgymnasium was de grote winnaar bij de Starters, de categorie…

meer…

Meer subsidie voor Fries in het onderwijs

Scholen in Fryslân hebben dit jaar voor iets meer dan € 422.000,- aangevraagd voor de subsidieregeling Frysk foar no en letter. Er was in totaal € 275.000 beschikbaar. Gedeputeerde Staten heeft besloten om het subsidieplafond te verhogen zodat alle aanvragers een subsidie ontvangen. Volgend jaar gaat de regeling opnieuw open. Met de regeling Frysk foar…

meer…

Nieuwsbrieven voor november

In november zijn de nieuwsbrieven voor primair en voortgezet onderwijs weer naar de scholen verstuurd. Wil jij de nieuwsbrief ook in je mailbox ontvangen? Stuur dan een bericht naar taalplanfrysk@fryslan.frl.

meer…

Terugkijken op Fierder mei Frysk

Op 15 november 2022 was de jaarlijkse studiedag ‘ Fierder mei Frysk ‘, het congres voor docenten en studenten Fries uit het voortgezet onderwijs en MBO. Het congres werd georganiseerd door Cedin, de sectie Fries van de VLLT en de lerarenopleidingen Fries van NHL Stenden. Marrit de Schiffart opent het congres Fierder mei Frysk Marrit…

meer…

Nieuwsbrieven Taalplan Frysk 2030 voor september

Vorige week zijn de nieuwsbrieven voor primair en voortgezet onderwijs weer naar de scholen gestuurd. Heb je ook een onderwerp dat geschikt is voor de nieuwsbrief? Stuur een bericht naar taalplanfrysk@fryslan.frl.

meer…

Tsjil Tsjekt: het nieuwe interactieve programma voor de bovenbouw

Omrop Fryslân Tsjil komt met een nieuw programma voor de bovenbouw: vanaf volgende week kunnen schoolklassen meedoen aan het interactieve programma Tsjil Tsjekt. Naast het programma gaat presentator Raynaud Ritsma ook weer fysiek bij scholen langs. In Tsjil Tsjekt neemt presentator Raynaud Ritsma de kinderen van de bovenbouw mee op een klassikale en interactieve reis…

meer…

Inspiratiemiddag ‘Wy binne mbû’ met lancering Yung Frysk videoserie en Bookzines met persoonlijke verhalen

Op woensdag 5 oktober wordt de eerste grote bijeenkomst gehouden van de programma-commissie ‘Wy binne mbû’, in het leven geroepen om meer aandacht te creëren voor de identiteit en culturele verscheidenheid van het Friese werkveld in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inspirerende middag in Neushoorn over Fries en meertaligheid in het mbo; voor docenten, onderwijsmakers en…

meer…

Inspirerend meertalig onderwijs

De wereld waarin we leven is meertalig. Ook in Fryslân spreken we niet alleen Frysk en Nederlands, maar ook vele andere talen. Deze meertalige wereld vraagt om een specifieke ondersteuning van leerlingen bij het verder ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Binnen Taalplan Frysk 2030 werkt het project Inspirerend Meertalig Onderwijs samen met scholen aan het ontwikkelen…

meer…

Nieuwsbrief Taalplan Frysk 2030 voor juli

Begin deze week zijn de nieuwsbrieven over Taalplan Frysk 2030 voor primair en voortgezet onderwijs naar de scholen gestuurd. Wil je de nieuwsbrieven zelf ook ontvangen in de mail? Schrijf je dan in via de website van Cedin. Kies voor de opties Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

meer…