Nieuwsarchief

Inspirerend meertalig onderwijs

De wereld waarin we leven is meertalig. Ook in Fryslân spreken we niet alleen Frysk en Nederlands, maar ook vele andere talen. Deze meertalige wereld vraagt om een specifieke ondersteuning van leerlingen bij het verder ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Binnen Taalplan Frysk 2030 werkt het project Inspirerend Meertalig Onderwijs samen met scholen aan het ontwikkelen…

meer…

Nieuwsbrief Taalplan Frysk 2030 voor juli

Begin deze week zijn de nieuwsbrieven over Taalplan Frysk 2030 voor primair en voortgezet onderwijs naar de scholen gestuurd. Wil je de nieuwsbrieven zelf ook ontvangen in de mail? Schrijf je dan in via de website van Cedin. Kies voor de opties Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

meer…

Fries les op het voortgezet onderwijs met Searje 36

Searje 36 is de lesmethode voor Fries in het voorgezet onderwijs. Tjeerd Kooistra van CSG Liudger in Burgum vertelt in dit filmpje meer over zijn ervaringen met Searje 36 en het vak Fries als examenvak. Lisa Boersma van de Afûk is projectcoördinator voortgezet onderwijs. Zij vertelt meer over de opbouw van de methode met de…

meer…

Staetlânsskoalle uit Tzum wint SjONG junior 2022

Na een spannende finale is de Staetlânsskoalle uit Tzum de winnaar van SjONG junior 2022 geworden. De school gaat er met de eerste prijs vandoor. Ze wonnen met het liedje ‘Fake!’. De winnende school – Martijn van Dellen De jury was zeer te spreken over het optreden van de school: “Knap hoe deze winnaar de…

meer…

De drietalige basisschool

Drietalige scholen hebben de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven aan het meertalig onderwijs. Een gecertificeerde drietalige school voldoet aan een duidelijke kwaliteitsstandaard voor Nederlands, Fries en Engels. Elke drietalige school kleurt het taalprofiel op een eigen wijze in. In dit filmpje volgen wij basisschool ‘t Holdersnêst in Harkema. Skoalstiper Aant Jelle Soepboer en docent…

meer…

Friese lesmethodes en tijdschriften gratis voor scholen

Alle scholen in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar gratis Fries lesmateriaal aangeboden. In het primair onderwijs gaat het om de digitale methode Spoar 8 en het tijdschrift Tsjil. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen gratis toegang tot de digitale lesmethode Searje 36 en ontvangen het tijdschrift LinKk. Het gratis aanbieden…

meer…

Nieuwsbrief Taalplan Frysk 2030 voor mei

Begin deze week zijn de nieuwsbrieven over Taalplan Frysk 2030 voor primair en voortgezet onderwijs naar de scholen gestuurd. Wil je de nieuwsbrieven zelf ook ontvangen in de mail? Schrijf je dan in via de website van Cedin. Kies voor de opties Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

meer…

Marije Reitsema wint Friese voordrachtwedstrijd FeRstival

Marije Reitsema uit Bûtenpost heeft de 78e editie van FeRstival gwonnen, de Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In De Harmonie in Leeuwarden maakte zij de meeste indruk op de jury met haar voordracht van het gedicht ‘Ferlegen’ van Elske Kampen. De finale van FeRstival zou al eerder plaasvinden op 11 december 2021.…

meer…

Proeftuin Meertaligheid in het voortgezet onderwijs

In de Proeftuin Meertaligheid wordt Friese taal en kunst- en cultuuronderwijs aan elkaar verbonden. Eén of meerdere kunstenaars zetten zich maximaal 30 uren per school in en geven gastlessen. De inhoud en grootte van het project wordt afgestemd op de wensen van de school. Ook de keuze van het aantal groepen ligt bij de docent.…

meer…

Nieuwsbrief Taalplan Frysk 2030 voor februari

Begin deze week zijn de nieuwsbrieven over Taalplan Frysk 2030 voor primair en voortgezet onderwijs naar de scholen gestuurd. Wil je de nieuwsbrieven zelf ook ontvangen in de mail? Schrijf je dan in via de website van Cedin. Kies voor de opties Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

meer…