Nieuwsarchief

De drietalige basisschool

Drietalige scholen hebben de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven aan het meertalig onderwijs. Een gecertificeerde drietalige school voldoet aan een duidelijke kwaliteitsstandaard voor Nederlands, Fries en Engels. Elke drietalige school kleurt het taalprofiel op een eigen wijze in. In dit filmpje volgen wij basisschool ‘t Holdersnêst in Harkema. Skoalstiper Aant Jelle Soepboer en docent…

meer…

Friese lesmethodes en tijdschriften gratis voor scholen

Alle scholen in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar gratis Fries lesmateriaal aangeboden. In het primair onderwijs gaat het om de digitale methode Spoar 8 en het tijdschrift Tsjil. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen gratis toegang tot de digitale lesmethode Searje 36 en ontvangen het tijdschrift LinKk. Het gratis aanbieden…

meer…

Nieuwsbrief Taalplan Frysk 2030 voor mei

Begin deze week zijn de nieuwsbrieven over Taalplan Frysk 2030 voor primair en voortgezet onderwijs naar de scholen gestuurd. Wil je de nieuwsbrieven zelf ook ontvangen in de mail? Schrijf je dan in via de website van Cedin. Kies voor de opties Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

meer…

Marije Reitsema wint Friese voordrachtwedstrijd FeRstival

Marije Reitsema uit Bûtenpost heeft de 78e editie van FeRstival gwonnen, de Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In De Harmonie in Leeuwarden maakte zij de meeste indruk op de jury met haar voordracht van het gedicht ‘Ferlegen’ van Elske Kampen. De finale van FeRstival zou al eerder plaasvinden op 11 december 2021.…

meer…

Proeftuin Meertaligheid in het voortgezet onderwijs

In de Proeftuin Meertaligheid wordt Friese taal en kunst- en cultuuronderwijs aan elkaar verbonden. Eén of meerdere kunstenaars zetten zich maximaal 30 uren per school in en geven gastlessen. De inhoud en grootte van het project wordt afgestemd op de wensen van de school. Ook de keuze van het aantal groepen ligt bij de docent.…

meer…

Nieuwsbrief Taalplan Frysk 2030 voor februari

Begin deze week zijn de nieuwsbrieven over Taalplan Frysk 2030 voor primair en voortgezet onderwijs naar de scholen gestuurd. Wil je de nieuwsbrieven zelf ook ontvangen in de mail? Schrijf je dan in via de website van Cedin. Kies voor de opties Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

meer…

Nieuwe webshop Taalplan Frysk 2030 voor al het Friese lesmateriaal

Vandaag gaat de nieuwe webshop van Taalplan Frysk 2030 live. Op websjop.taalplan.frl is vanaf nu al het materiaal voor het onderwijs in het Fries beschikbaar: om het Fries zichtbaar te maken, het Fries lezen te bevorderen, aan het vak Fries vorm te geven of juist de plek van het Fries bij andere vakken te versterken.…

meer…

Opnieuw subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor het versterken van het Friestalig onderwijs. Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 14 februari een subsidie aanvragen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor het (bij)scholen van docenten, het aanschaffen van extra lesmateriaal en het vrijroosteren van onderwijspersoneel voor het verbeteren van het vak Fries. De subsidieregeling…

meer…

Friese mbo’s zetten schouders onder het Fries

De Friese mbo-instellingen Aeres, ROC Friesland College en ROC Friese Poort zetten samen met de Afûk en provincie Fryslân de schouders onder het Fries. Al deze partijen gaan zo met elkaar de positie van het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs versterken. De partijen hebben de ambities en de daarbij behorende doelen en werkzaamheden vastgelegd als…

meer…

Lees alles over Taalplan Frysk 2030 in het projectplan

Als medewerker van de provincie Fryslân of één van de partnerorganisaties krijgen we regelmatig de vraag: wat is dat nu, Taalplan Frysk 2030? Wie werken er aan dit project en wat is het aanbod voor scholen? Alle antwoorden op deze vragen zijn nu te vinden in het projectplan Taalplan Frysk 2030. Naast de algemene doelstelling,…

meer…