Aanmelden voor Fierder mei Frysk op 16 november

Fierder mei Frysk is het jaarlijkse congres voor docenten Fries uit het voortgezet onderwijs en MBO. Het congres wordt dit jaar gehouden op 16 november van 15.30 tot 20.15 uur op NHL Stenden Hogeschool. Ontvang informatie, wissel tips en trucs uit en ontmoet collega’s. Hoofdspreker is dit jaar Lysbeth Jongbloed-Faber. Zij vertelt over haar onderzoekMeer lezen over “Aanmelden voor Fierder mei Frysk op 16 november”

Taalplan Frysk 2030 in het nieuws

Student journalistiek Arjen Visser heeft voor zijn afstudeeropdracht bij Omrop Fryslân vier nieuwsberichten gemaakt over het project Taalplan Frysk 2030. Zo ging de verslaggever met een skoalstiper op bezoek bij een basisschool in Leeuwarden. Daarnaast werden er 2 leerkrachten gevolgd op een basisschool in Kollum en Sneek. Hoe pakken zij de Friese les aan? WaarMeer lezen over “Taalplan Frysk 2030 in het nieuws”

Subsidieregeling Frysk foar no en letter open

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf vandaag een subsidie aanvragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen: kinderopvanglocaties, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op de pagina van de regeling. Het aanvraagformulier isMeer lezen over “Subsidieregeling Frysk foar no en letter open”

€ 400.000 subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 13 september weer een subsidie aanvragen voor het versterken van het Friestalige onderwijs. Met de regeling Frysk foar no en letter wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen een aanvraag doen. Er is o.a. subsidie beschikbaarMeer lezen over “€ 400.000 subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs”

Meertalige verhalenroute door schoolkinderen in Koudum

De kinderen van kinderopvang het Fûgelnêst, basisschool de Klimbeam en csg Bogerman Koudum kregen vrijdag 25 juni hoog bezoek. De Koning en gedeputeerde Sietske Poepjes kwamen op bezoek! De kinderen op de scholen in Koudum hebben met het project ‘Koning Corona’ de afgelopen weken gewerkt aan de meertalige verhalenroute. Schrijver Thys Wadman uit Koudum schreef voor het project van Koudum Ferbynt twee FrieseMeer lezen over “Meertalige verhalenroute door schoolkinderen in Koudum”

Eerste scholen aan de slag met verbeteren Friese les

De subsidieregeling ’Frysk foar no en letter’ kende een voorzichtige start. In de eerste ronde deden 39 scholen een aanvraag om het Fries onderwijs te verbeteren. Daardoor is er minder subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. Eén van de redenen die scholen noemen is dat ze vanwege de coronamaatregelen geen tijd hadden voor de subsidieaanvraag.Meer lezen over “Eerste scholen aan de slag met verbeteren Friese les”

Friese mbo’s krijgen geld voor Fries onderwijs

Er is goed nieuws voor de mbo-scholen in Fryslân. De komende drie jaar stelt het ministerie van OCW jaarlijks 100.000,- euro beschikbaar voor Fries onderwijs. Het geld kunnen scholen gebruiken om lesmateriaal aan te schaffen. De provincie Fryslân verdeelt het geld over de mbo-scholen. Voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Fryslân is alMeer lezen over “Friese mbo’s krijgen geld voor Fries onderwijs”

Tomke bestaat 25 jaar!

Je zou het niet zeggen, maar Tomke bestaat dit jaar 25 jaar! En wie jarig is trakteert en daarom zijn juni en september de Tomke-feestmaanden! Op 25 mei werd op de peuterspeelzaal It Healtsje in Jobbegea het eerst Tomke-feestkoffertje overhandigd. Voor alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven staat er een Tomke-feestkoffertje klaar! Ook is er een speciaalMeer lezen over “Tomke bestaat 25 jaar!”