De drietalige basisschool

Drietalige scholen hebben de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven aan het meertalig onderwijs. Een gecertificeerde drietalige school voldoet aan een duidelijke kwaliteitsstandaard voor Nederlands, Fries en Engels. Elke drietalige school kleurt het taalprofiel op een eigen wijze in. In dit filmpje volgen wij basisschool ‘t Holdersnêst in Harkema. Skoalstiper Aant Jelle Soepboer en docent Michiel Veenstra komen aan het woord over hoe deze basisschool vorm geeft aan het concept van de drietalige school.

Meer weten over de drietalige school? Kijk op: Drietalige school – Cedin Centrum Meertaligheid