Fries les op het voortgezet onderwijs met Searje 36

Searje 36 is de lesmethode voor Fries in het voorgezet onderwijs. Tjeerd Kooistra van CSG Liudger in Burgum vertelt in dit filmpje meer over zijn ervaringen met Searje 36 en het vak Fries als examenvak. Lisa Boersma van de Afûk is projectcoördinator voortgezet onderwijs. Zij vertelt meer over de opbouw van de methode met de onderdelen Lear! en Doch!. Eén van de projecten van het onderdeel Doch! is het project Dêrom Frysk. Dit project heeft als doel leerlingen in het voortgezet onderwijs te laten nadenken over wat taal voor hen betekent en hen enthousiast te maken om voor het Fries als (examen)vak te kiezen.

Meer weten over Searje 36? Kijk op www.searje36.frl.