Marije Reitsema wint Friese voordrachtwedstrijd FeRstival

Marije Reitsema uit Bûtenpost heeft de 78e editie van FeRstival gwonnen, de Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In De Harmonie in Leeuwarden maakte zij de meeste indruk op de jury met haar voordracht van het gedicht ‘Ferlegen’ van Elske Kampen.

De finale van FeRstival zou al eerder plaasvinden op 11 december 2021. Vanwege corona moest het uitgesteld worden naar 9 april. De deelnemers die in november de voorrondes overleefd hadden, moesten voor vandaag een nieuw gedicht uit het hoofd leren en zo mooi mogelijk voordragen. Dat werd yn de hoogste categorie, de Toppers, het beste gedaan door Marije Reitsema, leerling van het Lauwers College in Buitenpost. “Marije keppele harsels oan de wurden en makke sa fan it gedicht en de foardracht wat unyks,” zei juryvoorzitter Arjan Hut.

Renske Mud van Singelland VHS Drachten aan het voordragen

In de categorie ‘Trochsetters’, voor tweede- en derdeklassers, was de eerste plek voor Danian van der Mossel uit Feanwâlden. Hij deed dat met het gedicht ‘Panyk’ van Tsjits Peanstra. Bij de ‘Starters’, voor eersteklassers, droeg Benthe Kuipers uit Harkema het mooiste voor, met het vers ‘Rein’ van Berber Spliethoff. Er deden 30 deelnemers aan de finale mee, op de voorrondes kwamen in totaal 80 deelnemers af. 

Jongeren en Friese poëzie

FeRstival werd in 1942 door de Friese Onderwijsraad ingesteld. Het doel was om de belangstelling te bevorderen voor poëzie, en dan met name voor de Friese. De initiators vonden het ook belangrijk dat leerlingen ervaren hoe het is om op een podium te staan. In al die jaren hebben heel wat pubers meegedaan die het later gemaakt hebben op de planken. Denk aan Rients Gratama, Nynke Laverman, Tet Rozendal en Theun Plantinga.

Groepsfoto winnaars FeRstival 2021+1

Alle winnaars van 2021(+1):

Starters (eersteklassers)

  1. Benthe Kuipers – Singelland Drachtster Lyceum
  2. Jildou Reitsema – Lauwers College Buitenpost
  3. Jelienke Holwerda – Beyers Naudé Leeuwarden

Trochsetters (tweede- en derdeklassers)

  1. Danian van der Mossel – Liudger Burgum
  2. Renske Mud – Singelland VHS
  3. Noëz Witteman – Beyers Naudé Leeuwarden

Toppers (vierdeklassers en hoger)

  1. Marije Reitsema – Lauwers Kolleezje Buitenpost
  2. Monisha van der Veen – Beyers Naudé Leeuwarden
  3. Sjirk Boonstra – Beyers Naudé Leeuwarden