Meertalige verhalenroute door schoolkinderen in Koudum

De kinderen van kinderopvang het Fûgelnêst, basisschool de Klimbeam en csg Bogerman Koudum kregen vrijdag 25 juni hoog bezoek. De Koning en gedeputeerde Sietske Poepjes kwamen op bezoek! De kinderen op de scholen in Koudum hebben met het project ‘Koning Corona’ de afgelopen weken gewerkt aan de meertalige verhalenroute.

Foto: Cris Toala Olivares

Schrijver Thys Wadman uit Koudum schreef voor het project van Koudum Ferbynt twee Friese verhalen : ‘De fette dip fan de Kening’ (De vette dip van de Koning) voor de bovenbouw en het voortgezet onderwijs en ‘ Wite sokjes yn ’e Paleistún’ (Witte sokjes in de Paleistuin) voor de midden- en onderbouw. Beide verhalen gaan over de Koning in coronatijd. Waar de koning aan het begin van de pandemie nog genoot van lekker Netflixen en vrij zijn, begon hij zich in de loop der tijd steeds eenzamer en zelfs een beetje down te voelen. Hij vraagt zich in de beide verhalen af hoe het volk om gaat met het isolement.

Foto: Cris Toala Olivares

De kinderen hebben in filosofische gesprekken in de klas besproken wat zij deden aan gevoelens van eenzaamheid en verveling. Dat leverde heel mooie en creatieve ideeën op: zo ontdekten kinderen het vissen, yoga, gingen de natuur in, droogden bloemen met een herbarium, gingen de keuken in om te bakken of zochten alles op over dino ’s. Speciaal voor de Koning organiseerden de kinderen een meertalige verhalenroute. De verhalenroute is ook te bewonderen door de inwoners van Koudum. De 18 QR-codes zijn te vinden rondom de 3 scholen.

Koudum Ferbynt

Koudum Ferbynt is een samenwerkingsverband waarin de scholen met steun van Cedin werken aan een doorgaande meertalige lijn waarin het Fries centraal staat. Zo werkten de scholen aan succesvolle projecten als de gedichtenroute, de meertalige sportdag , de drietalige Kerstviering en de meertalige workshopmiddag waarin het Fries, Engels, Nederlands en talen als Arabisch en Papiamento een plaats krijgen.