Nieuwsbrief september beschikbaar!

Vorige week zijn de nieuwsbrieven over Taalplan Frysk 2030 voor primair en voortgezet onderwijs naar de scholen gestuurd.

Wil je de nieuwsbrieven zelf ook ontvangen in de mail? Schrijf je dan in via de website van Cedin.

Kies voor de opties Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.