Meertalige verhalenroute door schoolkinderen in Koudum

De kinderen van kinderopvang het Fûgelnêst, basisschool de Klimbeam en csg Bogerman Koudum kregen vrijdag 25 juni hoog bezoek. De Koning en gedeputeerde Sietske Poepjes kwamen op bezoek! De kinderen op de scholen in Koudum hebben met het project ‘Koning Corona’ de afgelopen weken gewerkt aan de meertalige verhalenroute. Schrijver Thys Wadman uit Koudum schreef voor het project van Koudum Ferbynt twee FrieseMeer lezen over “Meertalige verhalenroute door schoolkinderen in Koudum”

Eerste scholen aan de slag met verbeteren Friese les

De subsidieregeling ’Frysk foar no en letter’ kende een voorzichtige start. In de eerste ronde deden 39 scholen een aanvraag om het Fries onderwijs te verbeteren. Daardoor is er minder subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. Eén van de redenen die scholen noemen is dat ze vanwege de coronamaatregelen geen tijd hadden voor de subsidieaanvraag.Meer lezen over “Eerste scholen aan de slag met verbeteren Friese les”

Friese mbo’s krijgen geld voor Fries onderwijs

Er is goed nieuws voor de mbo-scholen in Fryslân. De komende drie jaar stelt het ministerie van OCW jaarlijks 100.000,- euro beschikbaar voor Fries onderwijs. Het geld kunnen scholen gebruiken om lesmateriaal aan te schaffen. De provincie Fryslân verdeelt het geld over de mbo-scholen. Voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Fryslân is alMeer lezen over “Friese mbo’s krijgen geld voor Fries onderwijs”

Tomke bestaat 25 jaar!

Je zou het niet zeggen, maar Tomke bestaat dit jaar 25 jaar! En wie jarig is trakteert en daarom zijn juni en september de Tomke-feestmaanden! Op 25 mei werd op de peuterspeelzaal It Healtsje in Jobbegea het eerst Tomke-feestkoffertje overhandigd. Voor alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven staat er een Tomke-feestkoffertje klaar! Ook is er een speciaalMeer lezen over “Tomke bestaat 25 jaar!”

21 scholen krijgen taalprofiel voor het Fries

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten aan de eerste scholen voor primair onderwijs een nieuw Taalplan Frysk-profiel toegekend. Dit profiel geeft aan op welk niveau een school het (vak) Fries aanbiedt. Elf scholen ontvangen wederom een A-profiel. Vier scholen behouden ook hetzelfde, maar lager profiel (B, C en F). Vier andere scholen krijgen een hoger profiel danMeer lezen over “21 scholen krijgen taalprofiel voor het Fries”

Meld je nu aan voor WOW Frysk 2030

Heb jij zin in een inspirerende middag? En wil jij praktisch aan de slag met het Fries bij jullie op school of kinderopvang? Meld je dan nu aan voor WOW Frysk 2030! Taalplan Frysk 2030 organiseert een interessante middag met workshops voor alle onderwijsniveau’s en praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvanglocaties. Na een korte gemeenschappelijke start,Meer lezen over “Meld je nu aan voor WOW Frysk 2030”

3,2 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren Friestalig onderwijs

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 22 februari een subsidie aanvragen voor het verbeteren van het vak Fries. De komende vier jaar is er elk jaar € 800.000 beschikbaar voor bijvoorbeeld het bijscholen van docenten Fries, extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen. De regeling Frysk foar no en letterMeer lezen over “3,2 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren Friestalig onderwijs”

Animatie over de Taalplan Frysk-profielen

Uiterlijk in het jaar 2030 moet het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Dat is de ambitie die het Rijk en provincie met elkaar hebben afgesproken in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Op voldoende niveau betekent dat alle basis- en voortgezet onderwijsscholen in 2030 een A-profiel hebben. Scholen krijgen nu elke vier jaar een taalprofiel toegekend. Een school met een A-profiel voldoet aan alle eisen voor het Fries onderwijs. Scholen met een A-profiel hebben een breed Fries onderwijsaanbod gericht op Fries verstaan, lezen, spreken en schrijven. Scholen die een lager profiel krijgen, hebben tijdelijk nog een vrijstelling voor sommige onderdelen van het onderwijsaanbod. Bekijk hieronder in een korte animatie een uitleg over de taalprofielen voor de scholen: