Met een crossauto vol boeken naar het Marne college

Gisteren was de kick-off van de 9e editie van LêsNo op het Marne College in Bolsward. Met twee crossauto’s werden boeken naar de school gebracht. Meer dan 200 leerlingen kregen uit handen van de hoofdpersonen uit het boek een exemplaar van ‘Kening fan de cross’. Een absoluut record voor LêsNo: 5704 (!) leerlingen uit deMeer lezen over “Met een crossauto vol boeken naar het Marne college”

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema winnen FeRstival

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema hebben de 79e editie van FeRstival gewonnen, de Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In het Posthuis Theater in Heerenveen maakten zij met hun voordrachten de meeste indruk op de jury. Jurre Kuipers van Piter Jelles Stadsgymnasium was de grote winnaar bij de Starters, de categorieMeer lezen over “Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema winnen FeRstival”

Meer subsidie voor Fries in het onderwijs

Scholen in Fryslân hebben dit jaar voor iets meer dan € 422.000,- aangevraagd voor de subsidieregeling Frysk foar no en letter. Er was in totaal € 275.000 beschikbaar. Gedeputeerde Staten heeft besloten om het subsidieplafond te verhogen zodat alle aanvragers een subsidie ontvangen. Volgend jaar gaat de regeling opnieuw open. Met de regeling Frysk foarMeer lezen over “Meer subsidie voor Fries in het onderwijs”

Terugkijken op Fierder mei Frysk

Op 15 november 2022 was de jaarlijkse studiedag ‘ Fierder mei Frysk ‘, het congres voor docenten en studenten Fries uit het voortgezet onderwijs en MBO. Het congres werd georganiseerd door Cedin, de sectie Fries van de VLLT en de lerarenopleidingen Fries van NHL Stenden. Marrit de Schiffart opende het congres en heette iedereen welkom.Meer lezen over “Terugkijken op Fierder mei Frysk”

Tsjil Tsjekt: het nieuwe interactieve programma voor de bovenbouw

Omrop Fryslân Tsjil komt met een nieuw programma voor de bovenbouw: vanaf volgende week kunnen schoolklassen meedoen aan het interactieve programma Tsjil Tsjekt. Naast het programma gaat presentator Raynaud Ritsma ook weer fysiek bij scholen langs. In Tsjil Tsjekt neemt presentator Raynaud Ritsma de kinderen van de bovenbouw mee op een klassikale en interactieve reisMeer lezen over “Tsjil Tsjekt: het nieuwe interactieve programma voor de bovenbouw”

Inspiratiemiddag ‘Wy binne mbû’ met lancering Yung Frysk videoserie en Bookzines met persoonlijke verhalen

Op woensdag 5 oktober wordt de eerste grote bijeenkomst gehouden van de programma-commissie ‘Wy binne mbû’, in het leven geroepen om meer aandacht te creëren voor de identiteit en culturele verscheidenheid van het Friese werkveld in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inspirerende middag in Neushoorn over Fries en meertaligheid in het mbo; voor docenten, onderwijsmakers enMeer lezen over “Inspiratiemiddag ‘Wy binne mbû’ met lancering Yung Frysk videoserie en Bookzines met persoonlijke verhalen”

Inspirerend meertalig onderwijs

De wereld waarin we leven is meertalig. Ook in Fryslân spreken we niet alleen Frysk en Nederlands, maar ook vele andere talen. Deze meertalige wereld vraagt om een specifieke ondersteuning van leerlingen bij het verder ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Binnen Taalplan Frysk 2030 werkt het project Inspirerend Meertalig Onderwijs samen met scholen aan het ontwikkelenMeer lezen over “Inspirerend meertalig onderwijs”