Subsidieregeling Frysk foar no en letter open

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf vandaag een subsidie aanvragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen: kinderopvanglocaties, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de pagina van de regeling. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de provincie Fryslân.