Taalplan Frysk 2030

De Friese taal is onlosmakelijk verbonden met de Friezen en onze identiteit. Een taal om trots op te zijn én in te investeren. Als provincie willen we elk kind in Fryslân een kans bieden om de Friese taal te leren. Daarom moet uiterlijk in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Bij voorschoolse educatie, mbo, hbo, universiteit en het speciaal onderwijs kiezen we voor het versterken van de doorgaande leerlijn. Zo komen kinderen op alle leeftijden in aanraking met de Friese taal, van kinderopvang tot hoger onderwijs. De provincie zet zich hier samen voor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko, Sintrum Frysktalige Berneopfang (SFBO) en de Onderwijsinspectie. Maar bovenal werken we samen met docenten, scholen en schoolbesturen. We investeren met Taalplan Frysk in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. Voor nu en later. Frysk, foar no en letter. 

Laatste Nieuws

Friese mbo’s krijgen geld voor Fries onderwijs

Er is goed nieuws voor de mbo-scholen in Fryslân. De komende drie jaar stelt het ministerie van OCW jaarlijks 100.000,- euro beschikbaar voor Fries onderwijs. Het geld kunnen scholen gebruiken om lesmateriaal aan te schaffen. De provincie Fryslân verdeelt het geld over de mbo-scholen. Voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Fryslân is al…

meer lezen

Terugblik op WOW Frysk 2030

Normaalgesproken is er elk jaar een congres over het Fries onderwijs bij Cedin in Drachten. Dat kon dit jaar helaas door de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar er was wel een goed alternatief: WOW Frysk 2030 ging op 26 mei online! De middag ging van start met een introductie van Taalplan Frysk 2030. Want wat is…

meer lezen

Tomke bestaat 25 jaar!

Je zou het niet zeggen, maar Tomke bestaat dit jaar 25 jaar! En wie jarig is trakteert en daarom zijn juni en september de Tomke-feestmaanden! Op 25 mei werd op de peuterspeelzaal It Healtsje in Jobbegea het eerst Tomke-feestkoffertje overhandigd. Foto: Jaap Schaaf, Hoge Noorden Voor alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven staat er een Tomke-feestkoffertje klaar!…

meer lezen

21 scholen krijgen taalprofiel voor het Fries

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten aan de eerste scholen voor primair onderwijs een nieuw Taalplan Frysk-profiel toegekend. Dit profiel geeft aan op welk niveau een school het (vak) Fries aanbiedt. Elf scholen ontvangen wederom een A-profiel. Vier scholen behouden ook hetzelfde, maar lager profiel (B, C en F). Vier andere scholen krijgen een hoger profiel dan…

meer lezen

Meld je nu aan voor WOW Frysk 2030

Heb jij zin in een inspirerende middag? En wil jij praktisch aan de slag met het Fries bij jullie op school of kinderopvang? Meld je dan nu aan voor WOW Frysk 2030! Aanmelden voor WOW Frysk 2030 Taalplan Frysk 2030 organiseert een interessante middag met workshops voor alle onderwijsniveau’s en praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvanglocaties.…

meer lezen

Regeling Frysk foar no en letter open!

Werk jij in het onderwijs in Fryslân? Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 22 februari een subsidie aanvragen voor het verbeteren van het vak Fries. De komende vier jaar is er elk jaar € 800.000 beschikbaar voor bijvoorbeeld het bijscholen van docenten Fries, extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen.

meer lezen

voorschoolse educatie

primair onderwijs

voortgezet onderwijs

mbo

hbo / universiteit

speciaal onderwijs