Taalplan Frysk 2030

De Friese taal is onlosmakelijk verbonden met de Friezen en onze identiteit. Een taal om trots op te zijn én in te investeren. Als provincie willen we elk kind in Fryslân een kans bieden om de Friese taal te leren. Daarom moet uiterlijk in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Bij voorschoolse educatie, mbo, hbo, universiteit en het speciaal onderwijs kiezen we voor het versterken van de doorgaande leerlijn. Zo komen kinderen op alle leeftijden in aanraking met de Friese taal, van kinderopvang tot hoger onderwijs. De provincie zet zich hier samen voor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige  Berneopfang (SFBO). Maar bovenal werken we samen met docenten, scholen en schoolbesturen. We investeren met Taalplan Frysk 2030 in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. Voor nu en later. Frysk, foar no en letter. 

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief september beschikbaar!

Vorige week zijn de nieuwsbrieven over Taalplan Frysk 2030 voor primair en voortgezet onderwijs naar de scholen gestuurd. Wil je de nieuwsbrieven zelf ook ontvangen in de mail? Schrijf je dan in via de website van Cedin. Kies voor de opties Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

meer lezen

Aanmelden voor Fierder mei Frysk op 16 november

Fierder mei Frysk is het jaarlijkse congres voor docenten Fries uit het voortgezet onderwijs en MBO. Het congres wordt dit jaar gehouden op 16 november van 15.30 tot 20.15 uur op NHL Stenden Hogeschool. Ontvang informatie, wissel tips en trucs uit en ontmoet collega’s. Hoofdspreker is dit jaar Lysbeth Jongbloed-Faber. Zij vertelt over haar onderzoek…

meer lezen

Taalplan Frysk 2030 in het nieuws

Student journalistiek Arjen Visser heeft voor zijn afstudeeropdracht bij Omrop Fryslân vier nieuwsberichten gemaakt over het project Taalplan Frysk 2030. Zo ging de verslaggever met een skoalstiper op bezoek bij een basisschool in Leeuwarden. Daarnaast werden er 2 leerkrachten gevolgd op een basisschool in Kollum en Sneek. Hoe pakken zij de Friese les aan? Waar…

meer lezen

Subsidieregeling Frysk foar no en letter open

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf vandaag een subsidie aanvragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen: kinderopvanglocaties, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op de pagina van de regeling. Het aanvraagformulier is…

meer lezen

€ 400.000 subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 13 september weer een subsidie aanvragen voor het versterken van het Friestalige onderwijs. Met de regeling Frysk foar no en letter wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen een aanvraag doen. Er is o.a. subsidie beschikbaar…

meer lezen

Meertalige verhalenroute door schoolkinderen in Koudum

De kinderen van kinderopvang het Fûgelnêst, basisschool de Klimbeam en csg Bogerman Koudum kregen vrijdag 25 juni hoog bezoek. De Koning en gedeputeerde Sietske Poepjes kwamen op bezoek! De kinderen op de scholen in Koudum hebben met het project ‘Koning Corona’ de afgelopen weken gewerkt aan de meertalige verhalenroute. Foto: Cris Toala Olivares Schrijver Thys Wadman uit Koudum schreef voor het project van…

meer lezen

Voorschoolse educatie

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

mbo

hbo / universiteit

Speciaal onderwijs