Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn er vijf profielen (A, B, C1, C2 en D).

Meer weten over de profielen? Lees hier een toelichting over de profielen.

Ynspiraasjefilmpjes

Proeftuin filosoferen op praktijkschool De Compagnie van OSG Sevenwolden
Friese les op het voortgezet onderwijs met de methode Searje 36
Poëzie bij het vak Fries op het Singelland in Drachten
Betekenisvol onderwijs met het project LêsNo op CSG Liudger yn Drachten

Materiaal

Voor het voortgezet onderwijs is er een brochure beschikbaar met al het materiaal en aanbod voor het Fries onderwijs.