Terugblik op WOW Frysk 2030

Normaalgesproken is er elk jaar een congres over het Fries onderwijs bij Cedin in Drachten. Dat kon dit jaar helaas door de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar er was wel een goed alternatief: WOW Frysk 2030 ging op 26 mei online!

De middag ging van start met een introductie van Taalplan Frysk 2030. Want wat is dat nu eigenlijk, Taalplan Frysk 2030? Bekijk het filmpje over Taalplan Frysk 2030 hieronder.

Wat is Taalplan Frysk 2030 nu eigenlijk? Anna Marije Bloem en Aant Jelle Soepboer vertellen er meer over in dit filmpje. Maar ook gedeputeerde Poepjes en de Commissaris van de Koning Brok komen aan het woord.

Na de gezamenlijke start konden de 110 deelnemers twee workshops kiezen uit een aanbod van 9 workshops. Inspiratie opdoen en leren van praktijkvoorbeelden stond centraal. Niet alleen het primair, speciaal en voorgezet onderwijs kwam aan bod. Er waren ook workshops voor de voorschoolse sector en het middelbaar beroepsonderwijs. Een compilatie van de onderwerpen van de workshops kun je hieronder in het filmpje bekijken.

Een compilatie van de workshops van WOW Frysk 2030

Heb je vragen over Taalplan Frysk 2030? Neem contact op via het contactformulier.